Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu gizlilik politikasına (“Politika”) uyarak gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Politika, libus.com.tr web sitesinde (“Web Sitesi” veya “Hizmet”) ve ilgili ürün ve hizmetlerinden herhangi birinde (topluca “Hizmetler”) sizden toplayabileceğimiz veya sağlayabileceğiniz bilgi türlerini (“Kişisel Bilgiler”) ve bu Kişisel Bilgileri toplama, kullanma, muhafaza etme, koruma ve ifşa etme uygulamalarımızı açıklar. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri ve bunlara nasıl erişip güncelleyebileceğinizi de açıklamaktadır.

Bu Politika, siz (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) ile TEKNOLUKS ENDÜSTRİYEL METAL PLASTİK SAN.TİC.LTD. arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu Politikaya bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu Politikaya bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda “Kullanıcı”, “siz” veya “sizin” terimleri söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu Politikanın şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Politikayı kabul etmemelisiniz ve Web Sitesine ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Politikanın şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

İçindekiler

 1. Bilgi toplama
 2. Çocukların mahremiyeti
 3. Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi
 4. Bilgi ifşası
 5. Bilgilerin saklanması
 6. Bilgi aktarımı
 7. GDPR kapsamında veri koruma hakları
 8. Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
 9. Çerezler
 10. Sinyalleri Takip Etme
 11. E-posta ile pazarlama
 12. İştirak bağlantıları
 13. Diğer kaynaklara bağlantılar
 14. Bilgi güvenliği
 15. Veri ihlali
 16. Değişiklikler ve düzeltmeler
 17. Bu politikanın kabulü
 18. Bizimle iletişime geçin

Bilgi toplama

En büyük önceliğimiz müşteri veri güvenliğidir ve bu nedenle kayıt tutmama politikasını uyguluyoruz. Yalnızca Web Sitesini ve Hizmetleri sürdürmek için kesinlikle gerekli olan minimum kullanıcı verilerini işlemekteyiz. Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım vakalarını belirlemek ve Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı ve trafiğine ilişkin istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak şekilde bir araya getirilmez.

Çocukların mahremiyeti

Bilgimiz dahilinde 13 yaşın altındaki çocuklardan Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Eğer 13 yaşından küçük bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgi verdiğine inanmak için bir nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçerek söz konusu çocuğun Kişisel Bilgilerini Hizmetlerimizden silmemizi talep edin.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla asla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. Ayrıca, çocukların bakımını üstlenen tüm ebeveynlerden ve yasal vasilerden, çocuklarına izinleri olmadan çevrimiçi olduklarında asla Kişisel Bilgi vermemeleri talimatının verilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını istiyoruz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizinle bir veri işleme sözleşmesi yapmadığımız sürece, Kişisel Bilgileri işlerken GDPR açısından bir veri denetleyicisi ve veri işleyicisi olarak hareket ederiz; bu durumda siz veri denetleyicisi olursunuz ve biz de veri işleyicisi oluruz.

Rolümüz, Kişisel Bilgileri içeren özel duruma bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanmanızı sağlamak için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi göndermenizi istediğimizde bir veri denetleyicisi sıfatıyla hareket ederiz. Bu tür durumlarda, Kişisel Bilgilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirlediğimiz ve veri denetleyicilerinin GDPR’de belirtilen yükümlülüklerine uyduğumuz için bir veri denetleyicisiyiz.

Kişisel Bilgileri Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz durumlarda veri işleyen sıfatıyla hareket ederiz. Gönderilen Kişisel Bilgilerin sahibi değiliz, bunları kontrol etmiyoruz veya bunlar hakkında karar vermiyoruz ve bu tür Kişisel Bilgiler yalnızca talimatlarınıza uygun olarak işlenmektedir. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgileri sağlayan Kullanıcı GDPR açısından bir veri denetleyicisi olarak hareket eder.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınıza sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekebilir. Talep ettiğimiz bilgileri sağlamazsanız, size talep edilen ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Ürün ve hizmet güncellemeleri göndermek
 • Talepleri çevaplandırmak ve destek sunmak
 • Web Sitesini ve Hizmetleri çalıştırmak ve işletmek

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, Web Sitesi ve Hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunuza, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olmanız; ancak Kişisel Bilgilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda bu geçerli değildir; (ii) sizinle bu Politikanın uygulanması ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için bilgi sağlanması gereklidir; (iii) işleme, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir; (iv) işleme, kamu yararına yürütülen bir görevle veya bize verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgilidir; (v) işleme, tarafımızca veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatler için gereklidir.

Kişisel Bilgilerinizi topladığımız ve işlediğimiz GDPR’de tanımlandığı gibi yasal bir temel olarak kullanıcının onayına güveniyoruz.

Bazı mevzuatlar kapsamında, siz bu tür bir işleme itiraz edene kadar, rızaya veya yukarıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her durumda, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik olup olmadığını açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerin açıklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir Hizmeti sağlamak için gerekli olduğu şekilde, bilgilerinizi, Web Sitesinin ve size sunulan Hizmetlerin işletilmesine yardımcı olmak için güvendiğimiz ve gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilerle ilgili politikalarımıza uymayı kabul eden bağlı kuruluşlarımız, sözleşmeli şirketlerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla (topluca “Hizmet Sağlayıcılar”) paylaşabiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız ve hiçbir bilgiyi bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız.

Hizmet Sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olanlar dışında bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Hizmet Sağlayıcılara yalnızca belirlenen işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir ve sağlanan bilgilerin hiçbirini kendi pazarlama veya diğer amaçları için kullanma veya ifşa etme yetkisi vermeyiz.

Topladığımız, kullandığımız veya aldığımız Kişisel Bilgileri, mahkeme celbi veya benzeri bir yasal sürece uymak gibi yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda ve haklarımızı korumak, sizin veya başkalarının güvenliğini korumak, dolandırıcılığı araştırmak veya bir devlet talebine yanıt vermek için ifşa etmenin gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda da ifşa edebiliriz.

Bilgilerin saklanması

Kişisel Bilgilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak, Politikamızı uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek için gerekli olan süre boyunca ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe saklayacak ve kullanacağız.

Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra bu bilgilerden türetilen veya bu bilgileri içeren toplu verileri, sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde olmamak kaydı ile kullanabiliriz. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Bilgi aktarımı

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, veri aktarımları bilgilerinizin kendi ülkenizden başka bir ülkeye aktarılmasını ve saklanmasını içerebilir. Ancak bu, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkeleri kapsamayacaktır. Böyle bir aktarım gerçekleşirse, bu Politikanın ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak bize sorabilirsiniz.

GDPR kapsamında veri koruma hakları

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarınız vardır ve Kişisel Bilgilerinizi düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kullanımını sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımları atmayı amaçlıyoruz. Hakkınızda hangi Kişisel Bilgileri tuttuğumuzdan haberdar olmak ve bunların sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

(i) Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı rıza olduğu ölçüde, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Geri çekme, geri çekmeden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

(ii) Kişisel Bilgilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönlerine ilişkin açıklama alma ve işlenmekte olan Kişisel Bilgilerinizin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

(iii) Bilgilerinizin doğruluğunu teyit etme ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, eksik olduğuna inandığınız Kişisel Bilgileri tamamlamamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.

(iv) Bilgilerin işlenmesinin rıza dışında bir yasal temele dayandırılması halinde, bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerin kamu yararı, bize verilen resmi bir yetkinin kullanılması veya tarafımızca gözetilen meşru menfaatler amacıyla işlendiği durumlarda, itirazı haklı çıkarmak için özel durumunuzla ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz.

(v) Belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Bu koşullar şunları içerir: Kişisel Bilgilerinizin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edilmesi ve doğruluğunu teyit etmemiz gerekmesi; işlemenin yasa dışı olması, ancak Kişisel Bilgilerinizin silinmesine karşı çıkmanız ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz; Kişisel Bilgilerinize işleme amaçları için artık ihtiyacımız olmaması, ancak yasal taleplerinizi oluşturmak, uygulamak veya savunmak için buna ihtiyacınız olması; meşru gerekçelerimizin meşru gerekçelerinizi geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını beklerken işlemeye itiraz etmeniz. İşlemenin kısıtlandığı durumlarda, bu tür Kişisel Bilgiler buna göre işaretlenecek ve depolama hariç olmak üzere, yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle işlenecektir.

(vi) Belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizin silinmesini bizden talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar şunları içerir: Kişisel Bilgilerin toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli olmaması; rızaya dayalı işleme iznini geri çekmeniz; geçerli veri koruma yasasının belirli kuralları uyarınca işlemeye itiraz etmeniz; işlemenin doğrudan pazarlama amaçlı olması; ve kişisel verilerin yasa dışı olarak işlenmiş olması. Bununla birlikte, işlemenin gerekli olduğu durumlar gibi silme hakkının istisnaları vardır: ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması; yasal bir yükümlülüğe uyulması; veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

(vii) Bize sağladığınız Kişisel Bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse, bu tür bir iletimin başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla, bizden herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

(viii) Kişisel Bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Doğrudan bizimle yaptığınız şikayetin sonucundan memnun kalmazsanız, yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen EEA’daki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin. Bu hüküm, Kişisel Bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklere dayanması koşuluyla geçerlidir.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Haklarınızı kullanmak için her türlü talebinizi bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Bu tür taleplere yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Talebiniz, iddia ettiğiniz kişi olduğunuzu veya söz konusu kişinin yetkili temsilcisi olduğunuzu doğrulamamıza olanak tanıyan yeterli bilgi sağlamalıdır. Talebinizi yetkili bir temsilciden alırsak, söz konusu yetkili temsilciye vekaletname verdiğinize veya yetkili temsilcinin başka bir şekilde sizin adınıza talepte bulunmak için geçerli yazılı yetkiye sahip olduğuna dair kanıt talep edebiliriz.

Talebinizi doğru bir şekilde anlayabilmemiz ve yanıt verebilmemiz için yeterli ayrıntıları eklemelisiniz. Öncelikle kimliğinizi veya böyle bir talepte bulunma yetkinizi doğrulamadığımız ve Kişisel Bilgilerin sizinle ilgili olduğunu teyit etmediğimiz sürece talebinize yanıt veremeyiz veya size Kişisel Bilgiler sağlayamayız.

Çerezler

O Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak için “çerezler” kullanır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size özel olarak atanır ve yalnızca çerezi size veren etki alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir. Çerezleri reddetmeyi tercih ederseniz, Web Sitesi ve Hizmetlerin özelliklerini tam olarak deneyimleyemeyebilirsiniz.

Çerezleri, güvenlik ve kişiselleştirme için bilgi toplamak, saklamak ve izlemek, Web Sitesini ve Hizmetleri işletmek ve istatistiksel amaçlar için kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme olanağına sahip olduğunuzu lütfen unutmayın. Çoğu web tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak tercih ederseniz çerezleri reddetmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

“Takip Etme” sinyalleri

Bazı tarayıcılar, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren bir Do Not Track özelliği içerir. İzleme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar doğrultusunda, izleme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden zaman içinde farklı web sitelerinde hareket ederken kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması anlamına gelir. Tarayıcıların Do Not Track sinyalini nasıl ilettikleri henüz tek tip değildir. Sonuç olarak, Web Sitesi ve Hizmetler henüz tarayıcınız tarafından iletilen Do Not Track sinyallerini yorumlayacak veya bunlara yanıt verecek şekilde ayarlanmamıştır. Buna rağmen, bu Politika boyunca daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Kişisel Bilgilerinizin kullanımını ve toplanmasını sınırlandırmaktayız. Tarayıcılar ve mobil cihazlar için Do Not Track protokollerinin bir açıklaması için veya kullanabileceğiniz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.com adresini ziyaret ediniz.

E-posta yoluyla tanıtım ve pazarlama

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik haber bültenleri sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmaya kararlıyız ve bilgi kullanımı ve işlenmesi bölümünde izin verilen durumlar dışında veya bu tür e-postaları göndermek için üçüncü taraf bir sağlayıcı kullanmak amacıyla e-posta adresinizi üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. E-posta yoluyla gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak muhafaza edeceğiz.

CAN-SPAM Yasasına uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalarda e-postanın kimden geldiği açıkça belirtilecek ve gönderenle nasıl iletişime geçileceği konusunda net bilgiler verilecektir. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya bizimle iletişime geçerek haber bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı durdurmayı seçebilirsiniz.

Bağlı kuruluş bağlantıları

Size, bağlantılı veya ek ürün ve hizmetler sunabilmek amacıyla bağlı kuruluş pazarlaması yapabilir ve Web Sitesinde ve Hizmetlerde bağlı kuruluş bağlantıları bulundurabiliriz. Bir satış ortağı bağlantısına tıklarsanız, komisyon amacıyla herhangi bir satışı izlemek için tarayıcınıza bir çerez yerleştirilecektir.

Diğer kaynaklara bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer kaynaklara bağlantılar içerebilir. Bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitesi ve Hizmetlerden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir kaynağın gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz.

Bilgi güvenliği

Sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya ifşadan korunan kontrollü, güvenli bir ortamda bilgisayar sunucularında güvence altına alırız. Kontrolümüz ve gözetimimiz altındaki Kişisel Bilgilere yetkisiz erişim, kullanım, değişiklik ve ifşaya karşı koruma sağlamak amacıyla makul idari, teknik ve fiziksel önlemler almaktayız. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden hiçbir veri aktarımı garanti edilemez.

Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumak için çaba gösterirken, (i) İnternetin kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) sizinle Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiş tokuş edilen her türlü bilgi ve verinin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliğinin garanti edilemeyeceğini ve (iii) bu tür bilgi ve verilerin en iyi çabalara rağmen üçüncü bir tarafça görülebileceğini veya tahrif edilebileceğini kabul edersiniz.

Veri ihlali

Web Sitesinin ve Hizmetlerin güvenliğinin tehlikeye girdiğini veya Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici bir faaliyet sonucunda ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğini fark etmemiz durumunda, soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirim ve onlarla işbirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin bir sonucu olarak Kullanıcıya zarar verme konusunda makul bir risk olduğuna inanıyorsak veya bildirim yasalarca başka bir şekilde gerekliyse, etkilenen bireyleri bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bunu yaptığımızda, size bir e-posta göndereceğiz.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Politikayı veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartları kendi takdirimize bağlı olarak istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, güncellenen tarihi bu sayfanın altında revize edeceğiz. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, sağladığınız iletişim bilgileri gibi başka yollarla da size bildirimde bulunabiliriz.

Bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecektir. Web Sitesini ve Hizmetleri revize edilmiş Politikanın yürürlük tarihinden (veya o tarihte belirtilen başka bir eylemden) sonra kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden önemli ölçüde farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak ve bilgilerinizi göndererek bu Politikaya tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

Bize Ulaşın

Bu Politika, hakkınızda tuttuğumuz bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

Alemdag mh. Saray cd. No.171 Tr-34794 Çekmekoy – Istanbul – Turkiye

Şikayetleri ve anlaşmazlıkları çözmeye çalışacağız ve haklarınızı kullanma isteğinizi mümkün olan en kısa sürede ve her durumda geçerli veri koruma yasaları tarafından sağlanan zaman çizelgeleri içinde yerine getirmek için her türlü makul çabayı göstereceğiz.

Bu belge en son 12 Temmuz 2023 tarihinde güncellenmiştir