Bu hüküm ve koşullar (“Sözleşme”) libus.com.tr web sitesini (“Web Sitesi” veya “Hizmet”) ve ilgili ürün ve hizmetlerini (topluca “Hizmetler”) kullanımınızın genel hüküm ve koşullarını içermektedir. Bu Sözleşme siz (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) ile TEKNOLUKS ENDÜSTRİYEL METAL PLASTİK SAN.TİC.LTD. (“LIBUS LIGHTING”, “biz”, “bize” veya “bizim” ) arasında yasal olarak bağlayıcıdır. Bu Sözleşmeye bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu Sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz; bu durumda “Kullanıcı”, “siz” veya “sizin” terimleri söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu Sözleşmeyi kabul etmemeli,  Web Sitesine ve Hizmetlere erişmemeli ve bunları kullanmamalısınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylarsınız. Bu Sözleşmenin, elektronik olmasına ve sizin tarafınızdan fiziksel olarak imzalanmamış olmasına rağmen, sizinle LIBUS LIGHTING arasında bir sözleşme olduğunu ve Web Sitesini ve Hizmetleri kullanım şartlarını belirlediğini kabul edersiniz.

İçindekiler

 1. Yaş gereksinimi
 2. Diğer kaynaklara bağlantılar
 3. Yasaklanmış kullanımlar
 4. Fikri mülkiyet hakları
 5. Garanti reddi
 6. Sorumluluğun sınırlandırılması
 7. Tazminat
 8. Bölünebilirlik
 9. Uyuşmazlıkların çözümü
 10. Yetkilendirme
 11. Değişiklikler ve düzeltmeler
 12. Bu şartların kabulü
 13. Bizimle iletişime geçin

Yaş gereksinimi

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmak için en az 16 yaşında olmalısınız. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 16 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz.

Diğer kaynaklara bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler diğer kaynaklara (web siteleri, mobil uygulamalar vb.) bağlantı verebilse de, burada özellikle belirtilmediği sürece, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir onay, ilişkilendirme, sponsorluk, onay veya bağlantılı herhangi bir kaynakla bağlantı ima etmiyoruz. Herhangi bir işletme veya bireyin tekliflerini veya kaynaklarının içeriğini incelemek veya değerlendirmekten sorumlu değiliz ve bunları garanti etmiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içerikleri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Web Sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla eriştiğiniz herhangi bir kaynağın yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelisiniz. Başka herhangi bir site dışı kaynağa bağlantı vermenizin riski size aittir.

Yasaklanmış kullanımlar

Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Web Sitesini, Hizmetleri veya İçeriği aşağıda belirtilen şekilde ve amaçlarla kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) başkalarını herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmaya veya katılmaya teşvik etmek için; (c) herhangi bir uluslararası, federal, il veya eyalet yönetmeliğini, kuralını, yasasını veya yerel yönetmeliğini ihlal etmek için; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde taciz etmek, istismar etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, aşağılamak, korkutmak veya ayrımcılık yapmak için; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi göndermek için; (g) Web Sitesi ve Hizmetlerin, üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin veya İnternetin işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek için; (h) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl veya scrape için; (i) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için; veya (j) Web Sitesi ve Hizmetlerin, üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin veya İnternet’in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak için. Yasaklanan kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz halinde Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızı sona erdirme hakkımızı saklı tutarız.

Fikri mülkiyet hakları

“Fikri Mülkiyet Hakları”, herhangi bir telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, tasarımlar, patentler, buluşlar, iyi niyet ve taklit için dava açma hakkı, buluş hakları, kullanım hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak veya bunlarla ilgili olarak tüzük, genel hukuk veya hakkaniyet çerçevesinde verilen mevcut ve gelecekteki, her durumda, tescilli veya tescilsiz olsun ve dünyanın herhangi bir yerinde şu anda veya gelecekte var olan veya olacak olan tüm başvurular ve başvurma ve verilme hakları, bu haklardan öncelik talep etme hakları ve tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri ve fikri faaliyetin diğer sonuçları dahil olmak üzere ilgili tüm hakları ifade eder ve kapsar. Bu Sözleşme, LIBUS LIGHTING veya üçüncü taraflara ait herhangi bir fikri mülkiyeti size devretmez ve bu tür mülkiyete ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca LIBUS LIGHTING’de kalacaktır. Web Sitesi ve Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, LIBUS LIGHTING veya lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Web Sitesi ve Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınız size LIBUS LIGHTING veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı vermez.

Garanti reddi

Söz konusu Hizmetin “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlandığını, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızın riskinin yalnızca size ait olduğunu kabul edersiniz. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddederiz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermiyoruz; ayrıca Hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Hizmet aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliği veya Hizmetteki kusurların düzeltileceği konusunda herhangi bir garanti vermiyoruz. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak yapıldığını ve bu tür materyal ve/veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı anlar ve kabul edersiniz. Aksi belirtilmedikçe, Hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya hizmet veya Hizmet aracılığıyla girilen herhangi bir işlemle ilgili hiçbir garanti vermemekteyiz. Tarafımızdan veya Hizmet aracılığıyla elde ettiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, LIBUS LIGHTING, bağlı kuruluşları, yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri hiçbir durumda herhangi bir kişiye karşı dolaylı, arızi, özel, cezai, örtülü veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar, gelir, satış, şerefiye, içerik kullanımı kaybı zararları, iş üzeri̇ndeki̇ etki̇, i̇ş kesi̇nti̇si̇, beklenen tasarruf kaybi, i̇ş firsati kaybi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. Aynı durum,  sözleşme, haksiz fi̇i̇l, garanti̇, yasal görevi̇n i̇hlali̇, i̇hmal veya başka bi̇r şeki̇lde sinirlama olmaksizin herhangi̇ bi̇r sorumluluk çerçevesi kapsaminda, sorumlu taraf bu tür zararlarin olasılığı konusunda bi̇lgi̇lendi̇ri̇lmi̇ş olsa veya bu tür zararları öngörebi̇lse dahi̇ geçerlidir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, LIBUS LIGHTING ve bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin hizmetlerle ilgili toplam sorumluluğu, bir dolardan fazla olmayan bir miktarla veya bu tür bir sorumluluğa yol açan ilk olay veya oluşumdan önceki bir aylık dönem için LIBUS LIGHTING’e fiilen nakit olarak ödediğiniz tutarlarla sınırlı olacaktır. Sınırlamalar ve istisnalar, bu çözümün herhangi bir kaybınızı tam olarak telafi etmemesi veya temel amacını yerine getirmemesi durumunda da geçerlidir.

Tazminat

LIBUS LIGHTING’i ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve lisans verenlerini, İçeriğiniz, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınız veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir kasıtlı suistimal sonucunda veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafa karşı ileri sürülen iddialar, suçlamalar, eylemler, anlaşmazlıklar veya taleplerle bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyete karşı tazmin etmeyi ve korumayı kabul edersiniz.

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar, yalnızca yürürlükteki yasaları ihlal etmedikleri ölçüde kullanılabilir, uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır ve bu Sözleşmeyi yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale getirmeyecek şekilde gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılması amaçlanmıştır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmünün bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, tarafların niyetinin, geri kalan hükümlerin veya bölümlerin işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili anlaşmalarını oluşturması ve geri kalan tüm hükümlerin veya bölümlerin tam olarak yürürlükte kalması yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık çözümü

Bu Sözleşmenin oluşumu, yorumlanması ve ifası ile bundan kaynaklanan her türlü ihtilaf, anlaşmazlık ile ilgili kurallar veya hukuk seçimine bakılmaksızın T.C.’nin esasa ve usule ait kanunlarına ve uygulanabilir olduğu ölçüde T.C. kanunlarına tabi olacaktır. İşbu belgenin konusuyla ilgili davalar için münhasır yargı yetkisi ve yeri Türkiye’de bulunan mahkemeler olacaktır ve işbu belge ile bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olursunuz. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir davada jürili yargılama hakkından feragat edersiniz. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması bu Sözleşme için geçerli değildir.

Yetkilendirme

Önceden yazılı iznimiz olmadan buradaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen devredemez, yeniden satamaz, alt lisans veremez, başka bir şekilde aktaramaz veya devredemezsiniz. Bu izin tamamen kendi takdirimize bağlı olacak ve herhangi bir yükümlülük doğurmayacak, açık rızamız dışında  bu tür bir devir veya aktarım hükümsüz olacaktır. Varlıklarının veya hisselerinin tamamının veya önemli bir kısmının satışının bir parçası olarak veya bir birleşmenin parçası olarak, buradaki haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü tarafa devretmekte serbestiz.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Sözleşmeyi veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartları kendi takdirimize bağlı olarak istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, güncellenen tarihi bu sayfanın altında revize edeceğiz. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri kanalı ile başka yollarla da size bildirimde bulunabiliriz.

Bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Sözleşmenin yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecektir. Web Sitesini ve Hizmetleri revize edilmiş Sözleşmenin yürürlük tarihinden (veya o tarihte belirtilen başka bir eylemden) sonra kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu şartların kabulü

Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

Bize Ulaşın

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

• https://www.libus.com.tr/contact/
• support@libus.com.tr
Alemdag mh. Saray cd. No.171 Tr-34794 Cekmekoy – Istanbul – Turkiye

Bu belge en son 14 Ekim 2023 tarihinde güncellenmiştir.